„A ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚI ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ DEPRINDERE DIN VIAȚĂ”

Formarea depriderilor de viață independentă are obiectivul de a-i ajuta pe copii și tineri să însușească regulile și oportunitățile pe care le oferă viața, să-și asume inițiative și responsabilități pentru propria viață, să gândească critic și creativ, să soluționeze conflicte, să dezvolte atitudinea tolerantă și empatică față de alte persoane, să stabilească ușor relații de prietenie și să comunice eficient cu semenii lor.

Serviciul Social Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ,,Sfânta Ana,, este înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului (ADIF), prin Hotărârea nr.268 din data de 4 noiembrie,2021 – a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ,,Sfânta Ana,, se adresează copiilor cu necesități educaționele suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți.


Beneficiarii centrului sunt copii cu vârste între 2 și 18 ani, ai familiilor de pe raza municipiului Făgăraș.
Capacitatea centrului este de 55 de locuri.
Locația noastă este : Făgăraș – str.Republicii nr.2 etaj 2
Serviciile oferite în cadrul centrului se oferă GRATUIT beneficiarilor admiși.

Principalele activități ale Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ,,Sfânta Ana,, sunt următoarele:
– Informare, consiliere psihosocială;
– Suport emoțional;
– Supraveghere și îngrijire;
– Educare și dezvoltare timpurie;
– Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă;
– Integrarea/ reintegrarea în familie și societate;
– Recreere și socializare;
– Reabilitare psihologică;
– Recuperare/ reabilitare funcțională.

Centrul va funcționa cu trei grupe de copii cu vârste între 2 și 18 ani, care vor fi împărțite pe grupe de vârstă și nevoi, și anume grupe de vârstă 2-7 ani, grupa de vârstă 8-12 ani și grupa de vârstă 13-18 ani.
Obiectivele centrului pentru copiii încadrați în grupele menționate mai sus – sunt următoarele:

GRUPA DE VÂRSTĂ 2-7 ani:
– Dezvoltarea capacității intelectuale;
– Dezvoltarea limbajului;
– Dezvoltarea imaginației;
– Dezvoltarea gândirii și atenției;
– Dezvoltarea curiozității;
– Dezvoltarea autonomiei personale;
– Dezvoltarea abilității de orientare personală;
– Dezvoltarea mecanismelor de apărare;
– Dezvoltarea îndemânării;
– Dezvoltarea memoriei;
– Dezvoltarea și exprimarea emoțiilor adecvate;
– Respectarea regulilor.

GRUPA DE VÂRSTĂ 8-12 ani:
– Dezvoltarea abilității de orientare în timp și spațiu;
– Dezvoltarea atenției și gândirii rapide;
– Dezvoltarea îndemânării;
– Dezvoltarea gândirii și atenției concentrate;
– Dezvoltarea orientării rapide;
-4 Dezvoltarea coordonării mișcărilor;
– Dezvoltarea reacției rapide și a logicii;
– Dezvoltarea curiozității;
– Dezvoltarea spiritului de echipă;
– Dezvoltarea memoriei;
– Dezvoltarea comunicării emoționale;
– Respectarea regulilor;
– Dezvoltarea responsabilității și atitudinii active, a stimei de sine.

GRUPA DE VÂRSTĂ 13-18 ani:
– Dezvoltarea gândirii și atenției;
– Dezvoltarea curiozității;
– Dezvoltarea spiritului de echipă;
– Dezvoltarea memoriei;
– Dezvoltarea comunicării eficiente și a căilor de soluționare a conflictelor;
– Dezvoltarea capacității reflectării asupra caracteristicilor, aspirațiilor, abilităților personale;
– Dezvoltarea și recunoașterea propriilor emoții prin desenarea și verbalizarea acestora, ceea ce este important pentru controlul eficient al emoțiilor;
– Dezvoltarea atitudinilor tolerante față de propriile trăiră afective, precum și față de ale celorlalți;
– Identificarea și recunoașterea propriilor emoții prin desenarea și verbalizarea acestora, ceea ce este important pentru controlul eficient al emoțiilor;
– Dezvoltarea și exersarea abilităților de a-și expune și argumenta opiniile și convingerile;
– Reflectarea asupra drepturilor și responsabilităților umane;
– Expunerea și argumentarea propriilor convingeri,valori;
– Dezvoltarea stimei de sine, a responsabilității și atitudini active;
– Respectarea regulilor.

DEPRINDERILE DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

CE SUNT?
– SUNT TOT CEEA CE ȘTIM SĂ FACEM PENTRU A NE DESCURCA ÎN DIFERITE SITUAȚII.

CUM SE DEZVOLTĂ?
– PRIN IMITARE ȘI ÎNVĂȚARE, PE TOT PARCURSUL VIEȚII;
– PRIN PRACTICĂ ȘI EXERCIȚIU…ȘI ASTFEL DEVINE OBIȘNUINȚA CARE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE, ÎN TIMP, CALITĂȚILE.

DE CE AI NEVOIE PENTRU A-ȚI DEZVOLTA DEPRINDERILE DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ?
– DE DORINȚA DE A ÎNVĂȚA MEREU CEVA NOU;
– DE UN CADRU ADECVAT ȘI DE PERSOANE CARE SĂ TE ÎNDRUME ȘI SĂ TE AJUTE SĂ ÎNȘELEGI;
– DE INFORMAȚII ȘI CUNOȘTINȚE;
– DE DORINȚA DE A DEVENI MAI BUN ÎN TOT CEEA CE RELIZEZI;
– DE A PERSEVERA , A EXERSA ȘI BINEÎNȚELES DE A PUNE ÎN PRACTICĂ LUCRURILE ASIMILATE.

CUM TE PUTEM AJUTA NOI?
– SĂ TE CUNOȘTI MAI BINE;
– SA-ȚI FACI PRIETENI NOI/CUNOSCUȚI NOI ȘI SĂ TE ÎNȚELEGI MAI BINE CU CEI DIN JURUL TĂU;
– SĂ-ȚI REZOLVI PROBLEMELE CU CARE TE CONFRUNȚI;
– SĂ-ȚI ORGANIZEZI MAI BINE TIMPUL;
– SĂ-ȚI FIXEZI PROPRIILE OBIECTIVE;
– SĂ IEI DECIZII BUNE;
– SĂ EVIȚI ȘI SĂ REZOLVI CONFLICTELE CU CEILALȚI;
– SĂ ȘTII CUI SĂ TE ADRESEZI ÎN DIFERITE SITUAȚII.

LA CE ÎȚI PROPUNEM SĂ PARTICIPI?
– ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ;
– ACTIVITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER;
– ATELIERE CREATIVE;
– ACTIVITĂȚI DE CUNOAȘTERE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ;
– ACTIVITĂȚI DE INTEGRARE/REINTEGRARE ÎN COMUNITATE;
– ACTIVITĂȚI DE TERAPIE SPECIALIZATĂ ( KINETOTERAPIE, LUDOTERAPIE, ARTTERAPIE, TERAPIE PRIN ARTE COMBINATE, LOGOPEDIE, CONSILIERE ȘI ORIENTARE);
– ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT;
– ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI FORMARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ.

CU NOI ȘI CU AJUTORUL NOSTRU:
– TE VEI SIMȚI MAI SIGUR PE TINE;
– VEI DEPĂȘI MAI UȘOR MOMENTE DIFICILE DIN VIȚA TA;
– TE VEI SIMȚI MAI ÎMPLINIT;
– VEI REALIZA MULT MAI UȘOR CEEA CE ÎȚI PROPUI.